vÅRA Varor

köttlådan

Köttlådan vi erbjuder innehåller 30kg nötkött av alla styckdetaljer inklusive köttfärs. Det är hängmörade köttet är välmarmorerat och av mycket hög kvalitet. När man handlar av oss tar man även sitt konsument ansvar genom att vara med och äta hela djuret. Vi säljer inte utvalda delar utan använder allt kött. Det är ett beslut vi tagit då allt vårt kött är väldigt bra och vi ser ingen mening i att välja bort vissa delar.

ägg

Vid ombyggnation 2015 förbättrade vi djur och arbetsmiljön i vårt hönshus. Vi har nu en ny modern inredning med plats för 3700 höns. De går fritt inomhus och äter endast svenskproducerat vegetabiliskt foder. Vi håller just nu på med att bygga för egen foderberedning så att vi kan fodra med vår egen spannmål. Investeringen har möjliggjorts av en delfinansiering från EU. Hönsen värper i värpreden och sover på sittpinnar. De är av rasen Lohman converter och vi har både bruna och vita ägg. Äggen säljs direkt i vår gårdsbutik och till Uggelsta ägg. Ägg från Tarby har numret 2SE 529.

honung

korv

Vår korv består av 100% nötkött och tillverkas av Hållsta rökeri. Vi erbjuder två typer av korv. Grillkorv och röktkorv.

Roslagshonung har bikupor vid våra kulturbeten Natura 2000 och de gör vår honung. Bina flyger i en radie på 2km så de är med och gynnar hela gården. Pollineringen hjälper många av de hävdgynnade växter som darrgräs, jungfrulin, rödkämpar och kattfot att överleva.

skinn

Många av våra djur besitter otroligt fina teckningar, vid slakt skickar vi de finaste vidare på beredning och kan därför erbjuda unika och vackra skinn.

tjänster

Vi bedriver flera lantbrukstjänster på Tarby. Vintertid arbetar vi med snöröjning i hela Stockholms området. Sommartid brukar vi 150 hektar mark där vi odlar vall, korn och havre samt råghavre till tjurarna och vete till hönsen. I år odlade vi även maltkorn för öltillverkning. Vi arbetar med rundballspressnings av foder och vi erbjuder utgödsling med Bobcat. Vi låter också våra djur göra vad de är bäst på, och har under åren haft flera stora betesuppdrag. Just nu betar dom åt en privat markägare i närområdet samt Upplands Väsby-kommun. Vi bedriver en liten gårdsbutik i anslutning till vårt hönshus, där går det att handla både ägg, korv, honung och utvalda köttdetaljer.

djur

Våra köttdjur är av rasen Hereford. Vi har 35 kor på gården som får en kalv per år. Kalvarna föds tidigt på våren och går och diar hela sommaren. På hösten köps 50 kalvar in från närområdet så stundtals har vi en besättning på över 150 köttdjur. För att minimera djurtransporter samarbetar vi med det småskaliga slakteriet Strömsberg i Tierp.

På sommaren går våra djur på naturbete och under vintern får de gräsensilage och spannmål som odlas på gården. Vi ger också tjurarna Argodrank som är överblivet protein från etanolproduktionen i Norrköping. Det är en restprodukt och ett gott exempel på vår strävan efter ett kretslopp

om tarby gård

Tarby gård ligger vackert belägen strax norr om Vallentuna. Vi som driver gården är Marianne Holmström och Fredrik Andersson med familj och har gjort det sedan år 1995. Närproducerat livsmedel är vårt viktigaste nyckelord och vårt koncept är att bedriva gården som ett kretslopp. Vi lägger stor vikt i att föda upp våra djur ansvarsfullt. På Tarby gård producerar vi bra mat, både för dig och för naturen. Omgivningen runt Tarby gård består av gammalt kulturlandskap med biologiskt värdefulla beteshagar. Stora delar av vår betesmark är ett så kallat Natura 2000 område, det är områden som EU anser vara mycket värdefull natur.

historiA

Med anor som sträcker sig ända bak till 1300-talet har Tarby en lång historia. På våra ägor finns över 80 synliga fornlämningar och fem kända gravfält. Det första dokumenterade namnet på gården är Tharva by sedan Thaerfwa by och har övertiden ändrat form, för att sedan år 1564 kallas Tarby. På platsen där vi bedriver vår verksamhet finns byggnader för jordbruksproduktions sedan 1800-talet. Vi känner stolthet i att få fortsätta historien och har sett till att Tarby fortfarande har kvar en autentisk gårdskänsla. Det är så vi trivs bäst.

KONTAKTa oss

Fredrik Andersson

Mail: tarbygard@telia.com

Telefon: 070-2295470

Marianne Holmström

Mail: tarbygard@telia.com

Telefon: 070-9109449

HITTA HIT

© Tarby Gård 2016 / designmastery.se